Media

Kategorie

Publikacje w:

  • Publikacje na portalu Instytutu Teatralnego w Warszawie www.e-teatr.pl po wizycie studyjnej zrealizowanej dzięki stypendium przyznanemu przez tę instytucję na "Bregenzer Festspiele" w Austrii - festiwal "Opera na jeziorze" (rok 2015)
  • praca magisterska nt. Popularyzacji „kultury wysokiej” na przykładzie teatru na wodzie (w trakcie przygotowań)
  • książka „Dziś zapomniany grób – dramaty o powstaniu styczniowym”, pod opieką prof. Anny Kuligowskiej – Korzeniewskiej, Warszawa 2014
  • kwartalnik kultury i edukacji kulturalnej „Scena” nr 2 (78) – 2014 jesień, Warszawa
  • praca licencjacka nt. Zarządzanie kulturą na przykładzie Bydgoszczy ze szczególnym uwzględnieniem Teatru Polskiego i w odniesieniu do Filharmonii Pomorskiej i Opery Nova, napisana pod opieką Sławomiry Łozińskiej, zakończona oceną celującą na dyplomie, Warszawa 2013
  • gazeta codzienna „Avizo” w Bydgoszczy
  • czasopismo adeptów dziennikarstwa „Pod Wiatr”
  • www.interpiano.pl – recenzje Europejskiego Festiwalu Akademii Muzycznych